Maturitné témy: Postupnosť čísel | W3S

Maturitné témy: Postupnosť čísel

No Comments

Dané sú celé čísla a1, a2, …..a50. Je potrebné vypočítať súčet a počet  tých členov danej postupnosti, ktoré:

a) sú násobkami čísla 5,

b) sú nepárne.

Screen:

zadanie7

Riešenie (Zdrojový kód):

  Zadanie 7 (170,3 KiB, 423 stiahnutí)

FacebookTwitterDeliciousMySpaceGoogle BookmarksDiggShare

Napíšte komentár

*


„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde