Maturitné témy: Kvadratická rovnica

1 komentár

Napíšte program na riešenie kvadratickej rovnice v tvare ax2+bx + c = 0. Predpokladajme, že platí a, b, c sú reálne čísla a rovnicu budeme riešiť pomocou diskriminantu, kde D = b2 – 4ac  a korene sú

x1,2 = (- b ±√D)/2a

Screen:

zadanie1

Riešenie (Zdrojový kód):

  kvadratickasource (172,0 KiB, 388 stiahnutí)

FacebookTwitterDeliciousMySpaceGoogle BookmarksDiggShare

Delphi: Pečiatky

Žiadne komentáre

Program je určený na amatérsku tvorbu pečiatok. Vygenerovaný obrázok treba uložiť a vytlačiť.

Screen:

peciatky

Download:

  peciatky.exe (400,5 KiB, 1 992 stiahnutí)

Source:

  Peciatky.rar (7,4 KiB, 670 stiahnutí)

FacebookTwitterDeliciousMySpaceGoogle BookmarksDiggShare

Delphi: Kreslenie

Žiadne komentáre

Program demonštruje základné grafické schopnosti Delphi.

Screen:

kreslenie

Download:

  Kreslenie (391,5 KiB, 790 stiahnutí)

Zdrojový kód:

  ksource (6,9 KiB, 328 stiahnutí)

FacebookTwitterDeliciousMySpaceGoogle BookmarksDiggShare

Delphi: Evidencia zamestnancov

Žiadne komentáre

Program slúži na evidenciu zamestnancov. Ukladá informácie ako meno, priezvisko, vek počet detí a rodinný stav. Informácie je možné uložiť v podobe dátového súboru. Maximálny počet evidovaných zamestnancov je 1000. Ku programu je priložený aj zdrojový kód, ktorý môžete použiť na štúdium.

Screen:

evidencia

Download:

  Evidencia zamestnancov (484,0 KiB, 684 stiahnutí)

Zdrojový kód:

  evidencia_source (11,0 KiB, 333 stiahnutí)

FacebookTwitterDeliciousMySpaceGoogle BookmarksDiggShare

Delphi: Binárna sústava

Žiadne komentáre

Program na prevod celých čísel do binárnej sústavy. Program tiež konvertuje text na postupnosť núl a jednotiek na základe kódu písmen v tabuľke ASCII.

Screen:

binarne

Download:

  binarna_sustava (377,5 KiB, 890 stiahnutí)

Zdrojový kód:

  Binarna_sustava_source (5,6 KiB, 414 stiahnutí)

FacebookTwitterDeliciousMySpaceGoogle BookmarksDiggShare

Pascal: Kalkulačka

Žiadne komentáre

Jednoduchá kalkulačka v pascale

Screen:

kalkulat

Download:

  Kalkulat.exe (15,5 KiB, 799 stiahnutí)

Zdrojovy kod:

  Kalkulat.pas (333 bytes, 1 451 stiahnutí)

FacebookTwitterDeliciousMySpaceGoogle BookmarksDiggShare

Pascal: Načítavanie a ukladanie textových súborov

Žiadne komentáre

Program demonštruje načítavanie a ukladanie textových súborov. Má len velmi jednoduché ovládanie.

Screen:

subory

Download:

  Subory.exe (2,8 KiB, 541 stiahnutí)

Zdrojovy kod:

  subory.pas (563 bytes, 619 stiahnutí)

FacebookTwitterDeliciousMySpaceGoogle BookmarksDiggShare

Pascal: Zrkadlový obraz textu

Žiadne komentáre

Program načíta text z klávesnice a po potvrdení enterom ho napíše odzadu

Screen:

zrkadlo

Download:

  Zrkadlo (2,9 KiB, 657 stiahnutí)

Zdrojovy kod:

  zrkadlo.pas (310 bytes, 723 stiahnutí)

FacebookTwitterDeliciousMySpaceGoogle BookmarksDiggShare

Spustenie stránky

Žiadne komentáre

Vitajte!

FacebookTwitterDeliciousMySpaceGoogle BookmarksDiggShare


„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich